PROJE YÖNETİM PROSESLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.msprojectmanagement.org

Fizibilite – Feasbility     : Yapılabilirlik ve karlılık analizi
Başlatma – Initiating      : Projeyi başlatma.
Planlama – Planning     : Çalışan ve kapsamı tam, zaman, maliyet ve kaynak planlaması
Yürütme – Executing     : Proje aşama planlarına göre koordine etmek
Kontrol – Controlling     : Projenin amaç, zaman ve takvime uygunluğunu denetlemek
Kapatma – Closing       : Proje Kabul kriterlerini yerine getirerek sonlandırmak

ERHAN EKER

(Link verilerek yayınlanabilir)

Siteye Git

www.msprojectmanagement.org

Önceki Sayfa-Back